International House Izmir                                                                             cam logo                                                                                                                                                                                 

Şubelerimiz |  International House | İletişim   england flag

Genel İngilizce

International House Izmir 6 farklı seviyede Genel İngilizce kursları sunmaktadır. Kurslarımızın amacı, öğrencilerimize konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerini geliştirme konusunda yardımcı olmaktır.

International House Izmir öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye ve konuşma pratiğini artırmaya yönelik programlar uygulamaktadır. Geleneksel metod ve yaklaşımlardan çok, öğrencilerin aktif olarak katıldığı interaktif dersler işlenmektedir. Öğretim şeklimiz öğrencilerimizi dil becerilerini kullanmaya zorlayan bir anlayış benimsemektedir. Tüm seviyelerimiz Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programına uygundur.

cambridge CEFR

 

Peki bizim farkımız ne?                                                                                               

International House Izmir Cambridge Üniversitesi onaylı bir dil okuludur http://www.cambridgeenglish.org/find-a-centre/find-a-teaching-centre/

İzmir' deki neredeyse bütün üniversitelerin ve ayrıca birçok kolejin İngilizce öğretmenlerine düzenli mesleki eğitim hizmeti sunmaktadır

Cambridge Üniversitesi' nin Öğretmen Eğitimi Diploma Programını (DELTA) uygulayabilen Türkiye' deki 3 kurumdan biridir, İzmir' de ilktir ve tektir

İngilizce eğitimlerinde de, Öğretmen Eğitimi alanındaki uzmanlığını kullanır

Tamamı yabancılardan oluşan bir öğretmen kadrosuna sahiptir. Akademik kadrosunda akademisyenler ve öğretmen eğitmenleri de bulunmaktadır.

Öğretmenlerinin tamamı Cambridge sertifikası (CELTA) veya diplomasına (DELTA) sahiptir

Modern dil eğitiminin gereği olan iletişim odaklı eğitimler vermektedir

Gramer eğitimi şeklinde bilinen "teorik" eğitimden tamamen uzak aksine pratik odaklı eğitimler sunmaktadır

Öğrenciler derste pasif dinleyici rolünde değil; aksine aktiftir

Öğretmen sadece anlatıcı değil; çoğu zaman dinleyici, yönlendirici ve öğrencinin üretmesini destekleyicidir

Öğretmen sadece bir ders kitabına bağlı kalmaz, kendi özgün malzemesini de oluşturur

Eğitim süresince öğrencinin her seviyenin sonunda, o seviyenin konuşma ve yazma hedeflerini yerine getirmesi esastır

Öğrenciler farklı seviyelere göre aşağıdaki tablodaki belirtildiği gibi İngilizce' yi üretebilir noktaya gelmektedirler.

 

Proficient User

 

 

C2

Okuduğu ve duyduğu herşeyi kolaylıkla anlayabilir. Her çeşit yazılı ve sözlü kaynaktan alınan bilgileri özetleyebilir, tartışmalara katılabilir ve konuyla ilişkili sunumlar yapabilir. Kendini spontan olarak tutarlı ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Kompleks durumlarda bile dili incelikli bir şekilde kullanabilir.

 

 

C1

Zor, uğraştırıcı ve uzun metinleri anlayabilir ve üstü örtülü anlamları ayırt edebilir Dili sosyal, akademik ve profesyonel ortamlarda esnek bir şekilde kullanabilir. Her çeşit konu ile ilgili net, iyi yapılandırılmış detaylı bir metin oluşturabilir ve bu metinde doğru gramer yapıları ve bağlı cümleler kullanabilir.

Independent User

 

 

 

B2

Kendi ilgi alanı dahilindeki soyut ve somut tüm kounların ana fikrini anlayabilir. Belli derecede anadilini konuşanlarla, zorlanmadan, düşünmeden ve akıcı bir şekilde düzenli bir etkileşim kurabilir. Hemen her konuda kapsamlı bir metin üretebilir ve konunun avantaj ve dezavantajlarını açıklayabilir.

 

 

 

B1

İş, okul ve sosyal yaşamla ilgili standart bilgi girdilerini anlayabilir. Dilin konuşulduğu ülkelerde pek çok durumda kendi başa çıkabilir. Özel ilgi alanına giren durumlarda metin yazabilir. Olayları, hayallerini, umutlarını ve isteklerini anlatabilir, fikir ve planları üzerine açıklamalar yapabilir.

Basic   User

 

 

 

A2

Kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, coğrafi bilgiler ve iş ilişkileri gibi sık kullanılan konularda kurulan cümleleri anlayabilir. Basit, direk iletişim gerektiren, bilinen ve rutin konularda iletişim kurabilir. Anlık ihtiyaç duyulan konular çerçevesinde geçmişini ve şu an yaşadıklarını ifade edebilir.

 

 

A1

Günlük ifadeleri ve basit kalıpları kendi ihtiyacı doğrultusunda anlayabilir ve kullanabilir. Kendisi ile ilgili bilgi verebilir. Başkalarının kim olduğunu , nerede yaşadığını ve neye sahip oldukları gibi bilgileri verebilir. Karşısındaki kişinin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması durumunda onunla basit bir şekilde iletişim kurabilir.

 

 

Yeni dönem indirim fırsatları için tıklayın

Ücretsiz İngilizce Eğitimi

ücretsiz ingilizce eğitimi

Tamamı Yabancı Öğretmenler ile Dil Eğitimi

10 eylül insta

MY Words

app-ss 1 

rainbow
 


 Copyright © 2012 International House Izmir. All rights reserved